International E-publication: Publish Projects, Dissertation, Theses, Books, Souvenir, Conference Proceeding with ISBN.  International E-Bulletin: Information/News regarding: Academics and Research

A new health service by Izmir Public Health Directorate in 2012: home health services

Author Affiliations

 • 1Gaziemir Community Health Center, Izmir
 • 2Izmir Public Health Directorate, Izmir
 • 3Izmir Kâtip Celebi University, School of Medicine, Public Health Department, Izmir
 • 4Izmir Kâtip Celebi University, School of Medicine, Public Health Department, Izmir

Int. Res. J. Social Sci., Volume 6, Issue (12), Pages 20-23, December,14 (2017)

Abstract

The study’s purpose was to determine the distribution of the patients who need health services at home according to age groups and diseases in &

References

 1. Yılmaz M., Sametoğlu F., Akmeşe G., Tak A., Yağbasan B., Gökçay S. and Erdem S. (2010)., In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation of Patient Care., Istanbul Med J, 11(3), 125-132.
 2. Çubukçu M. and Yazıcıoğlu B. (2016)., Evaluation of the Patients Registered to Samsun Education and Research Hospital Home Care Services Unit., Ankara Med J, 16(4), 325‐331.
 3. Önder T., Anuk T., Kahrramanca Ş. and Yıldırım A.C. (2015)., Evaluating sociodemographic and medical conditions of patients under home care service., Dicle Medical Journal, 42(3), 342-345.
 4. Işık O., Kandemir A., Erişen M.A. and Şidan C. (2016)., Profile of Patients Who Use Home Care Health Services and Evaluation of Provided Service., Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2), 171-186.
 5. Çayır Y., Avşar Ü.Z., Avşar U., Cansever Z. and Khan A.S. (2013)., Characteristics of Patients Who Receive Home Health Services and Expectations of Caregivers., Konuralp Tıp Dergisi, 5(3), 9-12.
 6. Umumi Hifzi sihha Kanunu (1930)., Bu Kanun ile ilgili tüzük için, \"Tüzükler Külliyatı\" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız., (General Protective Health Law, Date: 1930, No: 1593. http://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1593.pdf (Available: 30.09.2017).
 7. Saglik Bakanliginin Tarihcesi (2015)., Turkish Republic of Ministry of Health., https://www.saglik.gov.tr/ TR,11492/tarihce.html(Available: 30.09.2017).
 8. Kanun S.H.S.H. (1961)., Kanun no: 224., Kabul Tarihi, 5(1.1961)..
 9. BİRİNCİ BÖLÜM (2013)., Aile Hekimligi Uygulama Yonetmeligi., (Family Medical Practice Regulation, Date: 25.05.2010, No: 27591. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin. Aspx?MevzuatKod=7.5.17051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20he (Available: 30.09.2017).
 10. BİRİNCİ BÖLÜM (2005)., Evde Bakim Hizmetleri Sunumu Hakkinda Yonetmelik., (Regulation on the Presentation of Home Care Services, Date: 10.3.2005, No: 2575. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx? Mevzuat Kod=7.5.7542&MevzuatIliski=0& sourceXml Search= evde%20bak%C4%B1m (Available: 30.09.2017).
 11. Bakanlığı S. (2016)., Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge., (Directive on Implementation Procedures and Principles of Health Services Provided by the Ministry of Health, Date: 01.02.2010, No: 3895. https:// www.saglik.gov.tr/TR,11271/saglik-bakanliginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-uygulama-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html (Available: 30.09.2017).
 12. Turkish Republic of Ministry of Health (2017)., Halk Sagligi Yonetim Sistemi Evde Saglik Modeli Kullanim Kilavuzu., (Public Health Management System, Home Health User Guide).http://dosyahsm.saglik.gov.tr/Eklenti/ 1568,evde-saglik-modulu-kullanim-kilavuzupdf.pdf?0 (Available: 30.09.2017).
 13. Sağlık Bakanlığından (2015)., Saglik Bakanligive Bagli Kuruluslari Tarafindan Evde Saglik Hizmetlerinin Sunulmasina Dair Yonetmelik., (Regulation on the Home Health Services by the Ministry of Health and its Affiliates, Date: 27.02.2015, No: 29280. http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-14.htm (Available: 30.09.2017).
 14. Karar Sayısı (2017)., Olaganüstü Hal Kapsaminda Bazi Duzenlemeler Yapilmasi Hakkında Kanun Hukmunde Kararname., (Decree-Law About Performing Some Tasks Within the Context of Exceptional State, No: 694). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf (Available: 24.09.2017).
 15. Limnili G. and Özçakar N. (2013)., Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler., Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 17(1), 13-17.
 16. Karaman D., Kara D. and Atar N.Y. (2015)., Evde sağlık hizmeti verilen bireylerin hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak örneği., Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 4(3), 347-359.
 17. Çatak B., Kilinç A.S., Badillioglu O., Sütlü S., Sofuoglu A.E. and Aslan D. (2012)., Burdur, Turkish Journal of Public Health, 10(1), 13-21.